Privat speciallægeklinik i Aalborg, Nordjylland, der tilbyder udredning og behandling ved erfaren psykiater

Behandling

Klinikken tilbyder behandling til børn og unge i alderen 5-18 år


Alle behandlingsforløb, hvor barnet/ den unge ikke er udredt i klinikken, starter med 1. konsultation, hvor problematikken afdækkes, der screenes for øvrige symptomer og tidligere udredninger og behandlinger drøftes.


Når barnet / den unge har afsluttet udredningsforløbet, lægger vi sammen en plan for behandling.
Behandlingen er altid individuelt tilpasset barnet / den unge og tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Som oftest inddrages familien som en vigtig og naturlig del af behandlingen og ofte kommer et behandlingsforløb til at bestå ef en kombination af nedenstående eksempler på behandling.


Husk at sende alle papirer

fra tidligere udredninger og forløb

senest 1 uge inden første samtale

Behandlingsplan

Behandlingen planlægges altid i samarbejde med barnet / den unge og familien og under hensyn til individuelle behov.


Behandling kan bestå af fx:

  • råd & vejledning til forældre om konkrete problematikker
  • individuelt selvforståelsesforløb, fx i forhold til autisme eller ADHD
  • familiebaseret selvforståelsesforløb, hvor barnet / den unge deltager i et forløb sammen med forældre og evt. søskende
  • individuel terapi
  • medicinsk behandling (kun i kombination med andre støttetiltag og/eller terapi)
  • deltagelse i netværksmøder, rådgivning til børnehave, skole mv.

Udredning

Du kan læse mere om udredning her