Privat speciallæge klinik i Nordjylland. Der er mulighed for refusion fra det offentlige ved skifte til sygesikringsgruppe 2.

Der er forskellige muligheder for at få udgifterne

dækket helt eller delvist:

Betaling

Klinikken er privat.  Det er derfor ikke nødvendigt med henvisning fra egen læge eller PPR, hverken til udredning eller behandling.


Da klinikken er privat, skal man som udgangspunkt, selv betale for udredning og behandling. Der er dog forskellige muligheder for at få udgifterne dækket helt eller delvist, hvilket du kan læse mere om nedenfor.


Priserne for udredning og behandling er fastsat ud fra overenskomsten mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Danske Regioner. Hertil er der lagt et beløb som egenbetaling  på 300-700 kr. pr konsultation.


Du kan se takstkortet for overenskomsten her.

1.

Barnet /den unge skifter fra sygesikringsgruppe 1

til 2 i den offentlige sygesikring.På den måde kan man få dækket størstedelen af udgifterne.

Læs mere om hvordan du skifter gruppe her.

2.

Familien betaler selv alle udgifter.
Evt. med et lille tilskud fra Sygeforsikring Danmark, hvis man er medlem.


Prisen fastsættes ud fra det offentlige takstkort med tillæg af egenbetaling. 3.

Familien har privat sundhedsforsikring.
Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du vil benytte denne mulighed.

4.

Kommunen betaler

I enkelte tilfælde dækker kommunen udgifterne.

Du kan kontakte din kommunale sagsbehandler, hvis du vil høre om mulighederne for dette.


Betalingsbetingelser

Der betales efter hver konsultation.

Betaling kan kun ske via bankoverførsel. Klinikken har desværre ikke længere MobilePay, da der er komme store gebyrer på den betalingsløsning.


OBS: Ved afbud mindre end 24 timer før aftalte tid, eller ved udeblivelse, betales et gebyr på 450 kr.

Gebyret er ikke refusionsberettiget.

Ved afbud mindre end 24 timer før aftalte tid, eller ved udeblivelse, betales gebyr på 450 kr.

Gebyret er ikke refusionsberettiget.


Særlige betingelser

Speciallægeerklæringer takseres efter gældende takster fra Lægeforeningen og er ikke refusionsberettiget.


Psykologisk udredning afregnes med den psykolog, der udfører den, og er ikke refusionsberettiget.


Første konsultation varer ca. 90 min. Efterfølgende konsultationer varer 30 - 45 min. afhængigt af konsultationens formål.


Erklæringer, samtaler med socialrådgiver, skole, PPR mv. takseres også efter gældende overenskomst samt egenbetaling.


Om skift af sygesikringsgrupper i den offentlige sygesikring

Som dansk statsborger, er man automatisk tilknyttet den offentlige sygesikring. 

Det betyder, at man har gratis adgang til udredning og behandling ved praktiserende læge (egen læge), speciallæge og på sygehuset. Man kan vælge mellem to grupper i den offentlige sygesikring:


Sygesikring Gruppe 1 

De fleste er medlem af Sygesikring Gruppe 1. Her er man tilknyttet en praktiserende læge (egen læge), der kan henvise til praktiserende speciallæger eller sygehuset, hvis der er behov for det. Udredning og behandlige ved praktiserende speciallæger og på sygehus er gratis. Vælger man at gå til en praktiserende speciallæge uden henvisning fra egen læge, skal man selv betale den fulde udgift til udredning og behandling.


Sygesikring Gruppe 2

Man kan også vælge at være medlem af Sygesikring Gruppe 2. I denne gruppe kan man frit vælge mellem alle landets speciallæger uden henvisning fra egen læge. Behandling på offentlige sygehuse kræver fortsat henvisning fra egen læge og er altid gratis.

Når man er i Sygesikring Gruppe 2, skal man selv betale udgiften til udredning og behandling hos speciallægen, men kan få størstedelen refunderet fra det offentlige. Prisen hos speciallægen udgøres af de refusionsberettigede beløb for Gruppe 1 + egen betaling. De refusionsberettigede beløb er fastsat via overenskomsten og følger dette takst-kort. Man får refusion for udgifterne ved at henvende sig til sin hjemme-kommune. 

Vær opmærksom på, at hvis dit barn skifter sygesikringsgruppe, kan I forvente, at der er egenbetaling ved alle praktiserende speciallæger -også egen læge og vagtlæge. Det kan være en god ide at drøfte et skifte til Gruppe 2 med egen læge, så I kender de betingelser, egen læge har for Gruppe 2-patienter i sin klinik.


Priser

Man betaler det fulde beløb efter hver konsultation.

Der er muligt betale via bankoverførsel.
Egenbetaling

Sygesikring Gr. 1

Egenbetaling

Sygesikring Gr. 2, efter refusion

 Første konsultation, 90 min.

5.600 kr.

ca. 1.700 kr.

 Samtale i forbindelse med udredning

 1.800 - 3.500 kr.

ca. 375 kr.

 Terapisamtale

2.000 kr.

ca. 375 kr.

 Medicinopstart

2.000 kr.

ca. 775 kr.

 Kort medicinopfølgning

1.600 kr.

ca. 375 kr.

 Psykoedukation, individuelt

1.600 kr.

ca. 500 kr.

 Tilbagelevering inkl. udtalelse

vedr. undersøgelser, diagnostik og anbefalinger

3.900 kr.

ca. 1.700 kr.

Telefonkonsultation, kort

475 kr.

ca. 290 kr.

Mailkonsultation via Patientportalen

475 kr.

ca. 400 kr.

Netværksmøde online

2.900 kr.

ca. 725 kr.

Priser gældende pr. 01.04.24

Ovenstående er eksempler på priser. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.


Du kan se Regionernes takstkort her.

Du kan se lovgrundlaget i Sundhedsloven her, bl.a. kap. 14 § 58 og kap. 15 § 64, stk. 2.Priseksempler


Udredning for opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD/ADD), hvis der er lavet kognitiv test (WISC/WEIS):

Gruppe 1 (familien betaler selv): ca. 16.000 kr.

Gruppe 2 (udgift efter refusion): ca. 5.000 kr


Forløbet inkluderer: 1. konsultation, udviklingsbeskrivelse med forældrene, fysisk undersøgelse af barnet, opmærksomhedstest, opgørelse af spørgeskemaer, gennemlæsnings af materiale, tilbagemelding og udtalelse.


Udredning for autismespektrumsforstyrrelse (ASF), hvis der er lavet kognitiv test (WISC/WEIS):

Gruppe 1 (familien betaler selv): ca. 18.600 kr.

Gruppe 2 (udgift efter refusion): ca. 5.400 kr.


Forløbet inkluderer: 1. konsultation, udviklingsbeskrivelse med forældrene, fysisk undersøgelse af barnet, test for autisme (ADOS), opgørelse af spørgeskemaer, gennemlæsnings af materiale, tilbagemelding og udtalelse.


Udredning for øvrige lidelser (fx. angst, depression, OCD):

Behovet for udredning er individuelt, hvorfor prisen er varierende. 


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du tænker, at dit barn har brug for hjælp.

Brug kontaktformularen i højre side -husk ingen personhenførbare oplysninger.

Jeg bestræber mig på at svare inden for 48 timer