Sara Cathrine Theut, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med klinik i Aalborg, Nordjylland

Medlem af

Om

Sara Cathrine Theut


Jeg er født i 1978 og uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2007.

I 2016 blev jeg færdiguddannet som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og har siden da haft ansættelser i børne- og ungdomspsykiatrien i Aarhus og Aalborg.

Siden 2018 har jeg været ansat ved børne- og ungdomspsykiatrien på Aalborg Universitetshosptial -senest som specialeansvarlig overlæge.


I mit arbejde vægter jeg faglighed og grundighed højt og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang til børn, unge og deres familier. Mødet med barnet/den unge og familien baserer jeg på gensidig respekt, åbenhed og tillid. Jeg mener, at god kontakt er det bærende fundament i enhver udredning og behandling.Fokusområder

Mit erfaringsgrundlag er bredt og spænder fra dag- og døgnafsnit til ambulant arbejde. Jeg har således erfaring med psykiske lidelser i et spektrum fra mild til meget svær grad.

De seneste år har jeg primært beskæftiget mig med udredning og behandling af neuropsykiatriske lidelser i form af autisme, ADHD og skizofreni/psykose samt de tilstande og belastningssymptomer, som mange børn og unge med disse lidelser kan have. Jeg har derfor også stor erfaring med bl.a. angst, depression og tvangstanker/handlinger (OCD).

Desuden har jeg  basisuddannelse og supplerende kurser i psykoterapi.