Privat speciallæge klinik i Aalborg, Nordjylland der tilbyder udredning og behandling ved erfaren psykiater

Udredning

Klinikken tilbyder udredning til børn og unge i alderen 5-18 år.


Alle udredningsforløb starter med en 1. konsultation, hvor

barnet / den unge og begge forældre deltager.

Samtalen varer ca. 90 minutter.


Samtalen omhandler:

  • afdækning af problemstillingens omfang
  • screening for øvrige symptomer
  • drøftelse af evt. tidligere udredninger og behandlinger


 Hvis det fortsat skønnes, at der er behov for udredning, lægges der, sammen med jer, en plan for den videre udredning.


Husk at sende alle papirer

fra tidligere udredninger og forløb

senest 1 uge inden første samtale

Udredningsplan

Udredningen planlægges altid i samarbejde med barnet / den unge og familien og under hensyn til individuelle behov.

Et typisk udredningsforløb vil bestå af 3-6 samtaler.

Samtalerne varer typisk 30-45 minutter.


En udredningsplan kan eksempelvis bestå af:

  • samtale med forældrene om barnets udvikling og nærmere symptombeskrivelse
  • samtale med barnet / den unge for grundig afklaring af symptomer
  • lægemsundersøgelse, bl.a. måling højde, vægt, puls og blodtryk
  • gennemlæsning af skole- eller børnehaveudtalelser
  • opgørelse af spørgeskemaer og ratingscales
  • gennemlæsning af tidligere udredning, papirer fra kommunen, sundhedsplejerske mv.


Det vil ofte være en forudsætning for et udredningsforløb, at barnet / den unge er kognitivt udredt. Dette kan ske ved PPR, eller ved en privatpraktiserende psykolog. Kognitiv udredning ved en privatpraktiserende psykolog er mod egenbetaling og beløbet kan ikke refunderes ved regionen.

Tilbagemelding

Når udredningen er færdig, vil barnet /den unge og familien blive inviteret til en samtale, hvor resultatet af udredningen gennemgås og muligheder for støtte og behandling drøftes.

Råd og vejledning vil altid tage udgangspunkt i barnet / den unges individuelle behov.

Behandling

Du kan læse mere om behandling her